Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΕIΣΗΓΗΣΗ, Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019: «Κατανοώντας τη διαφοροποιημένη προσέγγιση στη μάθηση και τη διδασκαλία: μπορεί να εφαρμοστεί στο νηπιαγωγείο;»
Την εισήγηση θα πραγματοποιήσει η Μαρία Καμπεζά, Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο την Προσχολική Παιδαγωγική στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Πατρών. Παρατηρώντας μια τάξη μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι τα παιδιά έχουν διαφορετικά σημεία αφετηρίας, καθώς «φέρνουν» μαζί τους διαφορετικές ικανότητες, ενδιαφέροντα, δυσκολίες, κ.λπ. Οι εκπαιδευτικοί, αν και συχνά είναι σε θέση να τα αναγνωρίσουν, προβληματίζονται στο πώς να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν, προκειμένου να προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν τη γνώση με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στο κάθε παιδί. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, χωρίς να αποτελεί εξατομικευμένη διδασκαλία, ούτε να αφορά αποκλειστικά στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες, αναγνωρίζει, σέβεται και αξιοποιεί διδακτικά τους διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους επικοινωνούν και μαθαίνουν τα παιδιά.
Η εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης προσέγγισης καθώς και τους άξονες βάσει των οποίων μπορεί να εφαρμοστεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα παραδείγματα από την εφαρμογή στο νηπιαγωγείο θα χρησιμοποιηθούν για καλύτερη κατανόηση, αλλά και ως πρώτη ευκαιρία για προβληματισμό, καθώς η εισήγηση θα αποτελέσει αφετηρία για τη δημιουργία ομάδας αυτομόρφωσης με τίτλο: «Ομάδα Αυτομόρφωσης: Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη του νηπιαγωγείου». Η εισήγηση συνδιοργανώνεται με την Ελένη Διδάχου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας, και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Μαραγκοπούλου 30 – πάνω από την πλ. Μαρούδα), και ώρα 6:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου