Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Δελτίο τύπου - Ημερίδα Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.

Δ ε λ τ ί ο  τ ύ π ο υ 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. www.ecedu.upatras.gr) του Πανεπιστημίου Πατρών έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Delaware των Η.Π.Α.
Όλοι οι καθηγητές Προσχολικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Human Development and Family Studies, μαζί με δύο υποψήφιους διδάκτορες, την Πρόεδρο του Τμήματος και την Κοσμήτορα του College of Education and Human Development, θα επισκεφτούν την ερχόμενη εβδομάδα το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., για να ενισχύσουν τη μεταξύ μας επιστημονική συνεργασία και έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση και να σχεδιάσουν ενδεχόμενη ανταλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών των Τμημάτων μας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ενημέρωσης, θα επισκεφτούν σχολεία της περιοχής μας, όπως το Πειραματικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό του Παν/μίου Πατρών, το 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών, το Τμήμα Ένταξης του 47ου Νηπιαγωγείου Πατρών, το ΙΔ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πάτρας και τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς του Ρίου, προκειμένου να ενημερωθούν για τα Αναλυτικά Προγράμματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης της χώρας μας. Την Τρίτη, 17 Μαΐου 2016, στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση με θέμα: «Το Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Αμερική» στην αίθουσα Α/Ε.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ