Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μπορείτε να αναζητήστε τις εισηγήσεις της Κας Μ।Παπανδρέου
με τίτλο:
"Teacher-parents partnership: fostering parents’ involvement in their
children’s education"
και
"Parents' perceptions of the role of kindergarten and their involvement in
children’s education"
στον παρακάτω σύνδεσμο: