Παγκόσμιες Ημέρες ΟΜΕΡ

Το 2014 στο Παγκόσμιο Συμβούλιο της Ο.Μ.Ε.Ρ. στο Cork της Ιρλανδίας, εκπρόσωποι από 45 εθνικές επιτροπές συμφώνησαν στον εορτασμό των παρακάτω ειδικών και παγκόσμιων Ημερών για κάθε χρόνο τις συγκεκριμένες ημερομηνίες: 

Σεπτέμβριος 21:  Διεθνής ή Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης (World Peace Day): http://www.un.org/en/events/peaceday/ and http://pathwaystopeace.org/international-day-of-peace/

Οκτώβριος 15: Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Χεριών (Global Handwashing Day): http://globalhandwashing.org/ghw-day/ and Global Handwashing Day 2014

Νοέμβριος 20: Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού (Universal Children’s Day) http://www.timeanddate.com/holidays/un/universal-childrens-day/

Μάιος 28: Παγκόσμια Ημέρα Παιχνιδιού (World Play Day): http://www.itla-toylibraries.org/pages/world_play_day/

Επίσης τα μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου υποστήριξαν τον εορτασμό και άλλων ειδικών και παγκόσμιων ημερών όπως: 

Ιούνιος 16: Διεθνής Ημέρα για το Παιδί της Αφρικής (International Day of the African Child): http://www.who.int/pmnch/media/events/2014/african_child/en/

Τέλος, συμφώνησαν στην κοινή ενθάρρυνση και προτροπή των μελών για την καταγραφή των δράσεων και συμβάντων των ειδικών/παγκόσμιων ημερών και της αποστολής όλων των στοιχείων (φωτογραφικό υλικό, ιστορίες, βίντεο κ.α.) στις κατά τόπους Εθνικές Επιτροπές της Ο.Μ.Ε.Ρ. 
Επίσης, επεσήμαναν την σημαντική διάσταση ένταξης και ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις παραπάνω ημέρες, στο πρόγραμμα σπουδών (όπου αυτό είναι εφικτό) ώστε να προκαλέσουν αντίκτυπο στη μελλοντική δράση παιδιών και γονιών.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου