Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Εκδήλωση Μάιος 2013 - Αλλαγή ημερομηνίας

Η "Ημερίδα- Γιορτή Θετικών Επιστημών" που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "Fibonacci" από το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Παράρτημα Πάτρας της Ο.Μ.Ε.Ρ. μεταφέρεται από το Σάββατο 25-5-2013 στο Σάββατο 1-6-2013.

Οι εργασίες της ημερίδας αφορούν στην αποτίμηση του έργου της τρίτης χρονιάς υλοποίησης του προγράμματος και την παρουσίαση της δουλειάς που έγινε από τις/τους Νηπιαγωγούς του τοπικού δικτύου στις τάξεις τους. Οδηγίες για την υποβολή εργασιών θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ή γονέα.
Πληροφορίες για τη διοργάνωση και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ευρωπαϊκού προγράμματος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/