Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ,  «H τέχνη στο νηπιαγωγείο: Ενδυναμώνοντας και αξιοποιώντας τις εκφραστικές δυνατότητες των παιδιών».

Η διαδικασία της συγκεκριμένης εκδήλωσης περιλαμβάνει συζήτηση ανάμεσα σε προσκεκλημένους ειδικούς-επιστήμονες του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών και τις νηπιαγωγούς. Προσκεκλημένοι είναι οι Αντώνης Βάος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτική των εικαστικών τεχνών, Αλεξάνδρα Μουρίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αισθητική θεωρία και αγωγή, Γεωργία Παρπαρούση, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Ι, Mουσικολόγος, Βασιλική Ρήγα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θεατρική έκφραση –ρυθμός και κίνηση.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την εκφραστική προσπάθεια του παιδιού, αποτελεί ένα από τα αδιαμφισβήτητα αυτονόητα στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Ποιες όμως είναι οι παράμετροι που υπεισέρχονται σε μια τέτοια προσπάθεια; Με τι όρους και προϋποθέσεις μπορούμε να διαχειριστούμε τις ποικίλες καλλιτεχνικές πρακτικές ώστε να προσφέρουμε μια συνεκτική και ουσιαστική εμπειρία; Ποια μπορεί να είναι η συμβολή αυτών των δράσεων στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού; Ποια βασικά χαρακτηριστικά οφείλει να έχει ένας παιδαγωγικός σχεδιασμός ώστε να είναι συμβατός με τις διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης, λειτουργώντας ως μέσο γνώσης, έκφρασης και επικοινωνίας; Τα παραπάνω ερωτήματα/ζητήματα θα προσεγγιστούν σε μια ανοιχτή και συμμετοχική συζήτηση ώστε να αναδειχθεί ένας ευρύτερος προβληματισμός πάνω στις βασικές προϋποθέσεις που ενισχύουν την προσωπική και δημιουργική έκφραση στο νηπιαγωγείο. Χώρος & ώρα υλοποίησης: 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Αμερικής 8, 6:00μ.μ. – 8:00μ.μ.

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

66η Παγκόσμια Σύνοδος - Διεθνές Συνέδριο ΟΜΕΡ

Αγαπητά μέλη

Η 66η Παγκόσμια Σύνοδος και συγχρόνως το Διεθνές Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ. θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο του 2014 στην Ιρλανδία.

Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 66η Παγκόσμια Σύνοδος - Διεθνές Συνέδριο.