Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ.-Μόσχα

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ. θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία-Μόσχα, κατά την περίοδο 23-25 Σεπτεμβρίου 2015. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι: “Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world”. 

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου
http://omeprussia2015.ru/en

67ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ.

Το 67ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ. θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 27 Ιουλίου - 01 Αυγούστου 2015 στην Ουάσινγκτον. 

Περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο της Ο.Μ.Ε.Ρ.-U.S.A. 
http://www.omep-usa.org/ 

Αφίσα

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Σύντομη ανακοίνωση για το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.)

Αγαπητά μέλη

Επισυνάπτουμε την πρώτη σύντομη ανακοίνωση για το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.) και σε επόμενο χρόνο θα σας κοινοποιηθεί το επίσημο site του συνεδρίου, οι επιμέρους θεματικές ενότητες και σχετικές πληροφορίες.