Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών-Πάτρα

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, οργανώνεται απο το Εργαστήριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Νοεμβρίου 2014 στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του συνεδρίου.