Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Εκδήλωση Απρίλιος 2013ΕΙΣΗΓΗΣΗ, Παρασκευή 5 Απριλίου 2013
«Η αυτομόρφωση της νηπιαγωγού: Μια ολιστική προσέγγιση»
Την εισήγηση θα πραγματοποιήσουν οι Χριστίνα Αγγελάκη, Γεωργία Γκολφινοπούλου, Ελένη Παπαδάκου, νηπιαγωγοί. Η εισήγηση φιλοδοξεί να προβληματίσει τις νηπιαγωγούς να θέσουν δημιουργικές ερωτήσεις σε σχέση με την καθημερινή πρακτική τους στην τάξη και να αναζητήσουν τεχνικές και τρόπους για να δώσουν οι ίδιες τις απαντήσεις που αφορούν τις δικές τους πραγματικότητες στο νηπιαγωγείο. Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στο 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Αμερικής 8, 6-8 μ.μ.