Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015


Αγαπητά μέλη   

Την  Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Νικόλαο Τσέλιο, Επίκουρο Καθηγητή του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών και τον κ. Στέφανο Δόνο, Νηπιαγωγό εισήγηση με θέμα: «Σχεδιασμός και δημιουργία μιας ιστοσελίδας για το  νηπιαγωγείο»

Σκοπός της εισήγησης είναι η εξοικείωση των νηπιαγωγών με τις βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης ιστοσελίδων (δικτυακών τόπων). Μετά το πέρας της εισήγησης, οι νηπιαγωγοί θα αποκτήσουν δεξιότητες, ώστε να μπορούν να συντάξουν ένα βασικό πλάνο σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας, να πειραματιστούν με κατάλληλα εργαλεία κατασκευής και συντήρησης ιστοσελίδων, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν την ιστοσελίδα της σχολικής τους μονάδας.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Αμερικής 8, 6-8 μ.μ.

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.)

Αγαπητά μέλη


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη 2η ανακοίνωση του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.), με τίτλο:

 «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. 
Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από 16-18 Οκτωβρίου 2015, σε συνεργασία με τις Σχολές Επιστημών της Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με τις Σχολές Επιστημών της Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.omep2015.gr 
Το mail επικοινωνίας για το συνέδριο: omep2015@gmail.com    

2η ανακοίνωση

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015