Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Εκδήλωση Δεκέμβριος 2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Παραρτήματος στις οποίες περιλαμβάνεται: «Γενική Συνέλευση των μελών του Παραρτήματος της Ο.Μ.Ε.Ρ. Πάτρας & Εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής & νέου Διοικητικού Συμβουλίου Παραρτήματος Πάτρας της Ο.Μ.Ε.Ρ.». 

Η παρουσία των μελών του Παραρτήματος είναι απαραίτητη για την καλή και αποδοτική λειτουργία της Ο.Μ.Ε.Ρ. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της Ο.Μ.Ε.Ρ. Ελλάδος, μπορούν να ψηφίσουν όλα τα τακτοποιημένα οικονομικώς μέλη. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των εκλογών θα αναρτηθούν στο ιστολόγιο http://omepatra.blogspot.com. Οι εκλογές θα γίνουν στο 15ο Νηπιαγωγείο Πάτρας (Στρούμπειο), Μαιζώνος 26, ώρα 11:00π.μ. – 2μ.μ. 

Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Πάτρας της Ο.Μ.Ε.Ρ.

Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία

Αγαπητά μέλη

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε λήψη της σχετικής ανακοίνωση για το Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία, 31/10-1/11/2014 που μας απέστειλε η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προς ενημέρωση των μελών μας. 

Λήψη ανακοίνωσης

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.nured.auth.gr/congress2014

Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Πάτρας της ΟΜΕΡ