Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ Ελλάδας με θέμα: "ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ" το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 18 - 20 Οκτωβρίου 2013.