Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας-Πάτρα


Ο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) σε συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε., το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής &Έρευνας του Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων διοργανώνουν στην Πάτρα, στις 6-9 Νοεμβρίου 2014, το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με τίτλο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις, μελλοντικοί προσανατολισμοί».


Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: www.counsellingpsychology2014.gr, http://www.symvoli.gr/conference/cpsychology2014/page/main