Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019

Γράμμα εκδηλώσεων 2019-20


Αγαπητά μέλη και φίλοι του Περιφερειακού Συμβουλίου,


Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ σάς εύχεται καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Θα προσπαθήσουμε και φέτος να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αναζητήσεις και τις προσδοκίες σας για ενημέρωση, επιμόρφωση και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζουμε να εξακολουθήσετε να παίρνετε γνώση, ενέργεια και έμπνευση από τις δράσεις μας. Πληροφορίες ειδικά για τις δράσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ιστολόγιο http://omepatra.blogspot.gr/. Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις της ΟΜΕΡ στο δικτυακό τόπο www.omep.gr. Επιπλέον, από την ίδια διεύθυνση έχετε πρόσβαση στο περιοδικό της ΟΜΕΡ σε ηλεκτρονική μορφή, σε επιστημονικά συγγράμματα, που απευθύνονται και αφορούν τον/την εκπαιδευτικό της πράξης, καθώς και στα πρακτικά των συνεδρίων που οργανώνονται από την ΟΜΕΡ.
Σας υπενθυμίζουμε, ότι στις 1, 2 & 3 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – ΟΜΕΡ), το οποίο οργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο: «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας». Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στο δικτυακό χώρο www.omep.gr.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στη χώρα μας είχε πραγματοποιηθεί το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο της OMEP  στην Αθήνα. Η Ελληνική Επιτροπή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Εκπαίδευσης - OMEP Ελλάδος εξήντα τέσσερα χρόνια (64) χρόνια μετά, θα φιλοξενήσει και πάλι το Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ. Πρόκειται για το 72ο Παγκόσμιο Συνέδριο της OMEP, που θα διεξαχθεί από 15 έως 17 Ιουλίου 2020 στην Αθήνα. Ο τίτλος του Συνεδρίου είναι: «Early Childhood Education in the 21th century: new perspectives and dilemmas». Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα με σχετικές αναρτήσεις και δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για το Παγκόσμιο Συνέδριο
Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ για το σχολικό έτος 2019-2020 είναι οι εξής:

·  ΕIΣΗΓΗΣΗ, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019: «Κατανοώντας τη διαφοροποιημένη προσέγγιση στη μάθηση και τη διδασκαλία: μπορεί να εφαρμοστεί στο νηπιαγωγείο;»
Την εισήγηση θα πραγματοποιήσει η Μαρία Καμπεζά, Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο την Προσχολική Παιδαγωγική στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Πατρών. Παρατηρώντας μια τάξη μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι τα παιδιά έχουν διαφορετικά σημεία αφετηρίας, καθώς «φέρνουν» μαζί τους διαφορετικές ικανότητες, ενδιαφέροντα, δυσκολίες, κ.λπ. Οι εκπαιδευτικοί, αν και συχνά είναι σε θέση να τα αναγνωρίσουν, προβληματίζονται στο πώς να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν, προκειμένου να προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν τη γνώση με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στο κάθε παιδί. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, χωρίς να αποτελεί εξατομικευμένη διδασκαλία, ούτε να αφορά αποκλειστικά στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες, αναγνωρίζει, σέβεται και αξιοποιεί διδακτικά τους διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους επικοινωνούν και μαθαίνουν τα παιδιά.
Η εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης προσέγγισης καθώς και τους άξονες βάσει των οποίων μπορεί να εφαρμοστεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα παραδείγματα από την εφαρμογή στο νηπιαγωγείο θα χρησιμοποιηθούν για καλύτερη κατανόηση, αλλά και ως πρώτη ευκαιρία για προβληματισμό, καθώς η εισήγηση θα αποτελέσει αφετηρία για τη δημιουργία ομάδας αυτομόρφωσης με τίτλο: «Ομάδα Αυτομόρφωσης: Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη του νηπιαγωγείου» (βλ. πιο κάτω). Η εισήγηση συνδιοργανώνεται με την Ελένη Διδάχου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας, και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Μαραγκοπούλου 30 – πάνω από την πλ. Μαρούδα), και ώρα 6:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ

·  12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, με Διεθνή Συμμετοχή, 1, 2 & 3 Νοεμβρίου 2019: «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας»
Το συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – ΟΜΕΡ) σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και θα πραγματοποιηθεί στους εξής χώρους:
è Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, στο Αμφιθέατρο ΑΙ1 της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,
è Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στις Αίθουσες Διδασκαλίας του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στο δικτυακό χώρο www.omep.gr.

·  ΕIΣΗΓΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη προσχολικής αγωγής»
Την εισήγηση και το εργαστήριο θα πραγματοποιήσει ο Σωτήρης Κολεμένος, Επιμορφωτής ΤΠΕ Β’ Επιπέδου ΠΕ60/70. Κατά τη διάρκεια της εισήγησης και του εργαστηρίου θα προταθούν και θα παρουσιαστούν στην πράξη συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στο νηπιαγωγείο. Στόχος είναι, αφενός να διερευνηθούν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ στα παιδιά, αφετέρου να βοηθηθεί ο/η νηπιαγωγός ως προς την επιλογή κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ και την ενσωμάτωση αυτών στην καθημερινή πρακτική τους στην τάξη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από υπολογιστή που θα παρέχεται ατομικά (ή ανά ζεύγη) να εφαρμόζουν, να διερευνούν τις δυνατότητες των λογισμικών και να ανταλλάσσουν απορίες και προβληματισμούς με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.
Η εισήγηση και το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων και στο εργαστήριο πληροφορικής του 49ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Παρ. Αυστραλίας 41) και ώρα 5:00μ.μ. – 9:00μ.μ.
Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα θα είναι το εξής:
5:00μ.μ. – 7:00μ.μ. Εισήγηση
7:00μ.μ. – 7:15μ.μ. Διάλειμμα
7:15μ.μ. – 9:15μ.μ. Εργαστήριο (για όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό, σύμφωνα με τις παρακάτω πληροφορίες)
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων είναι απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής για το εργαστήριο: 6942898795 Ε. Χειμώνα (ημέρες επικοινωνίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ώρες επικοινωνίας: 6:00μ.μ. – 9:00μ.μ.)

·       ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ, Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020
Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα δώσει την ευκαιρία για επικοινωνία του Δ.Σ. με τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών μεταξύ τους, για ανανεώσεις συνδρομών και εγγραφές σε εργαστήρια.
Με την ευκαιρία της συνάντησής μας για την κοπή της πίτας και με αφορμή ότι το 2020 κλείνουν 30 χρόνια από την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (26 Ιανουαρίου 1990, Ν. Υόρκη) τα μέλη και οι φίλοι της ΟΜΕΡ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σύντομη ενημέρωση από ειδικούς για δράσεις που υπάρχουν- και μπορούν να αξιοποιηθούν στις τάξεις- από το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο της Γαλλίας, σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ειδικότερα τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επίσης θα αποσταλεί σε όσους ενδιαφέρονται το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
Στη συνέχεια θα απολαύσουν ευχάριστη μουσική, μπουφέ και δώρο για τον/την τυχερό/ή του φλουριού! Είναι μεγάλη χαρά η συνάντηση με τα μέλη μας και πολύ σημαντικό για εμάς να σας συναντάμε σε μια τέτοια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Θα σας περιμένουμε όλους με χαρά! Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 53ο Νηπιαγωγείο Πατρών, (Τερψιθέας 32) και ώρα 6:00 μ.μ. 

·  «ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ: Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη του νηπιαγωγείου», Πέμπτη 6 & 13 Φεβρουαρίου 2020, Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020, Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020.
Με αφετηρία το ενδιαφέρον των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων, και με αφορμή την εισήγηση της 11ης Οκτωβρίου 2019 θα συγκροτηθούν έως δύο ομάδες αυτομόρφωσης (3-5 ατόμων). Τα μέλη της ομάδας με την υποστήριξη των Αγγελικής Βελλοπούλου, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών και Ελένης Διδάχου, Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας θα ασχοληθούν με τον προσδιορισμό της διαφοροποιημένης προσέγγισης στην τάξη του νηπιαγωγείου, δημιουργώντας διαφοροποιημένες δραστηριότητες σύμφωνα με τους άξονες και τα κριτήρια που θα θεωρηθούν σημαντικά για κάθε ομάδα και εφαρμόζοντας τις δραστηριότητες αυτές στις τάξεις των νηπιαγωγείων. Έτσι θα συλλεχθούν δεδομένα από την πράξη, που θα διευκολύνουν την επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών/μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η ομάδα αυτομόρφωσης θα εργαστεί σε τέσσερις δίωρες συναντήσεις: δύο προετοιμασίας, προσδιορισμού αξόνων διαφοροποίησης και υποστήριξης της δημιουργίας διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων, μία ενδιάμεση κατά την εφαρμογή των διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων και μία τελική για την ανατροφοδότηση της ομάδας. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες των συναντήσεων θα είναι αυτές που αναφέρονται πιο πάνω και ώρα 6:00μ.μ.-8:30μ.μ. Ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις θα ανακοινωθεί μετά τη σύσταση της/των ομάδας/ων.

ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, Παρασκευή 6, Παρασκευή 20 Μαρτίου & Παρασκευή 3 Απριλίου, 2020: «Παρατηρώ και καταλαβαίνω»
Το εργαστήριο θα πραγματοποιήσει η Λίλα Μιαούλη, χορογράφος. Κατά τη διάρκεια των τριών συναντήσεων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν σε ποικίλους τρόπους παρατήρησης των παιδιών και ανίχνευσης συναισθηματικών και σωματικών ιδιαιτεροτήτων αυτών, μέσα από διαφορετικές διαδικασίες όπως ασκήσεις γυμναστικής, ισορροπίας, παιγνιδιού και ζωγραφικής, σε συνδυασμό με το χορό και τη μουσική. Επιπλέον, μέσα από το χορό θα ανακαλύψουν τρόπους ανάπτυξης, αξιοποίησης και καλλιέργειας των κινητικών δυνατοτήτων των παιδιών.
Οι συμμετέχοντες μετά από κάθε εργαστήριο θα έχουν το χρόνο να υλοποιούν στην τάξη τις τεχνικές με τις οποίες εξοικειώθηκαν σε αυτό και στην επόμενη συνάντηση της ομάδας να εμπλέκονται σε διαδικασίες ανατροφοδότησης σε σχέση με όσα υλοποίησαν και παρατήρησαν στα παιδιά. Με τη διαδικασία αυτή θα βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί στο να παρατηρούν τυχόν δυσκολίες κινητικές στα παιδιά με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Κίνητρο (Λεμεσού 16 & Θράκης) και ώρα 6:00-7:30 μ.μ. Δηλώσεις συμμετοχής & πληροφορίες: 6949901543 Α. Γιαννόπουλου (ώρες επικοινωνίας: καθημερινές 6:00μ.μ. – 9:00μ.μ.)
·       ΕIΣΗΓΗΣΗ, Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020: «Πρώτες βοήθειες ατυχημάτων σε παιδιά»
Την εισήγηση θα πραγματοποιήσει η Ειρήνη Βλάχου, Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια του Ε.Ε.Σ. Το περιεχόμενο της εισήγησης θα εστιάσει στα ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στο χώρο του νηπιαγωγείου και στην παροχή πρώτων βοηθειών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια επείγουσα ανάγκη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Μαραγκοπούλου 30 – πάνω από την πλ. Μαρούδα), και ώρα 6:00μ.μ – 8:00μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, Κυριακή 3, Κυριακή 10 & Κυριακή 24 Μαΐου 2020: «Εξερευνώντας την Εικόνα του Εαυτού μέσα από την Ασυνείδητη Εικόνα του Σώματος»
Το εργαστήριο θα πραγματοποιήσει η Μαίρη Χαραλάμπους, Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, DSW στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια, ΜΑ ,ECP. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από μια διαδικασία ήσυχης και χαλαρής εικαστικής έκφρασης να δοκιμάσουν να συνδεθούν με τον Εαυτό-Σώμα και να διερευνήσουν μέρη της σχέσης μας με «Εαυτόν και Αλλήλους».
Η εικόνα του σώματος είναι η ζωντανή σύνδεση με την προσωπική ιστορία μας (συγκινησιακές, διαπροσωπικές εμπειρίες που ζούμε, αρχαϊκές ή επίκαιρες) και δεν πρέπει να συγχέεται με το σωματικό σχήμα, το οποίο απλά καθορίζει το άτομο ως εκπρόσωπο του ανθρώπινου είδους. Το σώμα μας είναι φορέας και διαμεσολαβητής της ύπαρξής μας. Συναισθήματα, εμπειρίες και όλος ο εσωτερικός μας κόσμος αναπτύσσεται και πραγματώνεται εντός και δια μέσου αυτού. Το εργαστήριο θα έχει ως βασικά εργαλεία την εικαστική έκφραση και χρειάζεται οι συμμετέχοντες να φορούν άνετα ρούχα.
Ο κύκλος των εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί στο 53ο Νηπιαγωγείο Πατρών, (Τερψιθέας 32) και ώρα 9:30 π.μ. – 1:30μ.μ. Το εργαστήριο είναι για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο 6932173878, Βασιλική Μαντζουράτου (ώρες επικοινωνίας: καθημερινές 5.00μ.μ. - 7.30μ.μ.)

ΕIΣΗΓΗΣΗ, Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020: «Σχέσεις που αναπτύσσονται στο χώρο του σχολείου και τρόποι διαχείρισης»
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δυο θεωρητικά μέρη.
·         «Η αναγκαιότητα της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών» από την κ. Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών (ΠΕ60), του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας. Η εισήγηση θα εστιάσει στη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας, αποδοχής και αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, που θα στηρίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών, θα βοηθούν στο να ξεπεραστούν τυχόν δυσκολίες και θα ενδυναμώνουν τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
·         «Σχέσεις στο σχολείο: Εμπόδιο ή Δύναμη;» από τις κυρίες Ελένη Κουρλέση, Κοινωνική Λειτουργό, Ειδικευμένη στην Εκφραστική Ψυχοθεραπεία & Bασιλική Κυρίτση, Κοινωνική Λειτουργό, MSc στη Σχολική Ψυχολογία, Επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας «Καλλίπολις». Η εισήγηση θα εστιάσει στην αξία της σχέσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, ως παράγοντα ενδυνάμωσης του ρόλου του εκπαιδευτικού, πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης και κυρίως βελτίωσης των σχέσεων στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.
Η εισήγηση συνδιοργανώνεται με την κ. Χαρούλα Βοϊνέσκου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών (ΠΕ60), του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας, και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Μαραγκοπούλου 30 – πάνω από την πλ. Μαρούδα), και ώρα 6:00 μ.μ. 8:00 μ.μ
Πέρα από τις προαναφερθείσες προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ για το σχολικό έτος 2019-2020, μπορείτε να συμμετέχετε στις δράσεις οι οποίες προτείνονται, οργανώνονται ή/ και υποστηρίζονται από την Παγκόσμια ΟΜΕΡ. 
Περιληπτικά οι δράσεις αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια:

«Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία»
ESD World Project Education for Sustainable Development in Early Childhood
Οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη τα έτη 2015-2030 (SDG) περιλαμβάνουν δύο εξαιρετικά σημαντικές δηλώσεις σχετικά με το πεδίο της προσχολικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και φροντίδας. Ο Στόχος 4 δηλώνει ότι μέχρι το 2030 όλες οι Πολιτείες – Μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
·         όλα τα κορίτσια κι αγόρια θα έχουν πρόσβαση στην ποιοτική προσχολική ανάπτυξη, φροντίδα και προσχολική εκπαίδευση, ώστε να είναι έτοιμα για τη σχολική εκπαίδευση
·         όλοι οι μαθητές θα αποκτήσουν τη γνώση και τις ικανότητες που χρειάζονται, για να προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και βιώσιμους τρόπους ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προώθηση μιας κουλτούρας ειρηνικής κι όχι βίαιης, την παγκόσμια ιθαγένεια και την εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στην αειφόρο ανάπτυξη.
Με αυτά τα κριτικά αποτελέσματα στο μυαλό, είναι επιτακτική ανάγκη για τον καθένα στον τομέα της προσχολικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και φροντίδας να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επίγνωση και επιδεξιότητα της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη κατά τα νεότερα χρόνια.
Γι αυτό το σκοπό, η ΟΜΕΡ, Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Εκπαίδευσης, μοιράζεται με χαρά την Τράπεζα Πόρων στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα για την Αειφορία. Η Τράπεζα Πόρων είναι μια «διαδικασία εν εξελίξει», που ελπίζουμε να είναι χρήσιμη σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, γονείς και άλλους που μοιράζονται την επιθυμία μας να διδάξουν σε μικρά παιδιά για την αειφορία και να επενδύσουν στις ικανότητες μικρών παιδιών να συνεισφέρουν σε υγιή περιβάλλοντα, βιώσιμες οικονομίες και δίκαιες κοινωνίες
Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_01_01
메인이미지

«Παιχνίδι και Ανθεκτικότητα»

Play and Resilience Project

Η ανθεκτικότητα (δύναμη ψυχής) είναι η ικανότητα του καθενός να ανταποκρίνεται καλά αντιμετωπίζοντας σημαντικές πηγές στρες και να ανακύπτει από αποτυχίες. Για το παιδί ανθεκτικότητα σημαίνει να είναι ικανό να χειρίζεται καταστάσεις αποτελεσματικά, να έχει πίστη στις δικές του ικανότητες, να συνδέεται με στενούς δεσμούς με την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο, να κατανοεί τη σημασία της προσωπικής συνεισφοράς, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το στρες και να ελέγχει τα αποτελέσματα των αποφάσεων του (Ginsburg & Jablow, 2015). Η OMEP καλεί τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν αντίστοιχες συμπεριφορές, ικανότητες και δεξιότητες στους μαθητές, αναζητά και αναδεικνύει παγκοσμίως καλές πρακτικές σχετικές με την ανθεκτικότητα.
Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_02_01

«Πλύσιμο από την αρχή»

Wash from the Start

Η πρωτοβουλία αφορά στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών και δεξιοτήτων επαρκούς πλυσίματος των χεριών στο νηπιαγωγείο και σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η πρωτοβουλία μπορεί να συνδυαστεί με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πλυσίματος Χεριών. Μπορείτε να βρείτε ορισμένες προτάσεις-κλειδιά για την ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων στον παρακάτω σύνδεσμο:

«Εορτασμός Ειδικών Ημερών»
Ημέρα Διεθνούς Ειρήνης
21 Σεπτεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα Δασκάλου
5 Οκτωβρίου
Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών
15 Οκτωβρίου
Ημέρα των Παιδιών του Κόσμου
20 Νοεμβρίου
Ημέρα Παιχνιδιού
28 Μαΐου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Στα εργαστήρια συμμετέχει περιορισμένος αριθμός ατόμων και επομένως είναι υποχρεωτική η δήλωση συμμετοχής. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ και, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, μπορούν να συμμετάσχουν και μη μέλη. Για ορισμένα εργαστήρια, υπάρχει οικονομική συμμετοχή ανάλογα με τις απαιτήσεις της οργάνωσης ή τα έξοδα υλοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, προβλέπεται έκπτωση για τα μέλη. Η δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια πραγματοποιείται τηλεφωνικά στα νούμερα που ανακοινώνονται κάθε φορά ή στις εκδηλώσεις που προηγούνται των εργαστηρίων.

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της ΟΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου