Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Νέο e-book στη συλλογή έργων της ΟΜΕΡ Ελλάδος

 Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε νέο e-book στη συλλογή έργων της ΟΜΕΡ Ελλάδος:

Παπανδρέου, Μ., Καλογιαννίδου, Α., & Σοφιανοπούλου, Ι. (2020). Επιλύοντας προβλήματα με το Bee-Bot και το σχέδιο / Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη της μαθηματικής και υπολογιστικής σκέψης στο νηπιαγωγείο. Αθήνα: ΟΜΕΡ Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου