Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

Διαδικτυακή Επιμορφωτική Εισήγηση Απριλίου 2021

 Διαδικτυακή Επιμορφωτική Εισήγηση, Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021: «Κακοποίηση – Παραμέληση του παιδιού: ο ρόλος του σχολείου στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου» 

Την εισήγηση θα πραγματοποιήσουν ο κ. Γεώργιος Νικολαΐδης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, Ψυχίατρος και η κ. Μαρία Ψαρράκου, Ψυχολόγος. 

Στη συγκεκριμένη επιμορφωτική εισήγηση οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις μορφές βίας κατά των παιδιών μικρής ηλικίας, την έκταση και τη συχνότητα του φαινομένου αυτού στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιπλέον, θα προταθούν τρόποι διαχείρισης του φαινομένου από τους/τις εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί οι εκπαιδευτικοί να : α. κατακτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες αναφορικά με την ανίχνευση και την αντιμετώπιση περιστατικών αποκάλυψης κακοποίησης παραμέλησης από τους μαθητές. β. συζητήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τους παράγοντες, που δυσκολεύουν τα παιδιά να αποκαλύψουν την κακοποίηση καθώς και με ποιον τρόπο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές και τους γονείς τους. γ. γνωρίσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει ένα περιστατικό κακοποίησης καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών σε περίπτωση αποκάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει: α. Βία και Τύποι Κακοποίησης παραμέλησης παιδιού (Επιδημιολογικά στοιχεία) β. Ενδοοικογενειακή βία κατά των παιδιών και αναγνώριση των παιδιών θυμάτων στο σχολικό πλαίσιο: (i. παρουσίαση βασικών μορφών κακοποίησης – παραμέλησης παιδιού και ii. ενδείξεις κακοποίησης σε παιδιά μικρής ηλικίας: Σωματικής, Ψυχολογικής, Σεξουαλικής, Παραμέλησης) γ. Διαχείριση περιστατικών είτε υπόνοιας είτε αποκάλυψης κακοποίησης παραμέλησης παιδιών από τους/τις εκπαιδευτικούς (i. υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ii. τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί).

 Η επιμορφωτική εισήγηση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί τη Δεύτερα, 12 Απριλίου 2021 και ώρες: 6:00μ.μ.-8:30μ.μ. (ώρα σύνδεσης 5:40μ.μ.). 

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε τα στοιχεία σας - μην πατάτε στο «Αίτημα για πρόσβαση με επεξεργασία» - στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

https://docs.google.com/forms/d/1b3Fu_QcnT39tky-QZ0DoHIQjAIEfnKaRp3YWHJVg7Kw/edit

μέχρι 10/04/2021.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου